Op 7 oktober 2003 hadden wij een eerste vergadering over het oprichten van een bonsaiclub.

Het doel van de club is :

Het verbeteren en bespreken van bomen
Het aanschaffen van tafels en displays
Het organiseren van tentoonstellingen
Het organiseren van demo's
Bibliotheek
Eventuele uitstappen of bezoeken aan bonsai-evenementen.


Naam : EDA UCHI KAI wat in grote lijnen betekent : Het harmoniserend effekt op takken, betreffende positie, konditie, lengte en golving.