Nieuwsbrief

Op deze pagina kan je kennis maken met de verschillende nevenaktiviteiten, die plaats vinden bij Studio Momiji. Dit kunnen zijn : gastdemonstraties, tentoonstellingen waaraan cursisten van mij deelnemen, workshops, bezoeken aan bonsaicentra enz.